Bærbare knoglebrud-stimulatorer til hjemmebehandling i USA.

Dansk oversættelse af artikel fra The Lancet. Science and Medicine, Vol 347 p. 1474. 25. maj 1996:

Amerikanere med knoglebrud, men med en fed bankkonto eller en flexibel sygeforsikring kan nu behandle sig hjemme, som et delvist alternativ til operation og hospitalsindlæggelse.
I USA har 'Sundhedsstyrelsen' FDA allerede godkendt flere hjemmebehandlings apparater som alle bevirker at bruddene gror hurtigere sammen, og godkendelser af flere typer apparater synes på vej.
De bærbare enheder, som enten afgiver pulserende magnetiske bølger, eller lavenergi ultralyd, er først og fremmest afprøvet på underarms- og benbrud hvor gabet mellem brudfladerne ikke overstiger 0,5 cm.
FDA synes at være enig i fabrikanternes påstand om at brud læges noget hurtigere ved dagligt behandling med disse apparater. [1]

For 10 år siden begyndte man at anvende indopererede elektromagnetiske komponenter for at kunne stimulere med jævnstrøm efter at nogle undersøgelser havde påvist at elektriske og elektrokemiske impulser var en del af den naturlige voksekraft og stofskifte i knogler.
En logisk videreføring af dette var at udvikle udvendigt virkende (ikke-invasive) elektroder og elektromagneter. Disse var imidlertid forholdsvis store, og det var vanskeligt at få magnetismen til at ramme præcist i brudfladerne.
De nyudviklede brudstimulatorer fylder meget mindre, så derfor er lokalbehandling ikke mere noget problem.

Komplicerede brud kræver normalt fixering, evt. transplantation, og gipsbandage.
Imidlertid mener forskerne ved Orthologic i Phoenix, Arizona, USA, at elektromagnetiske felter kan 'kick-starte' svækkede fysiologiske processer i skadet benvæv - f.eks. strømmen af calciumioner (callus), forbedre dannelsen af knogle - og dermed få bruddet til at heles hurtigere.

Orthologic's forskere går ud fra at langvarig dysfunktion af bindevævsdannelsen ved komplicerede brud kan være et resultat af at vigtige faktorer ikke fungerer, og at elektromagnetiske felter sætter gang i produktionen af disse vækstfaktorer igen.

Orthologic har undersøgt disse idéer, både ved reagensglasforsøg på celleniveau (in-vitro), og på levende væsener (in-vivo) (fig.).
Elektromagnetiske felter påvirker vækstfaktorerne og deres reseptorer i et bruds væv, både i reagensglasforsøg og på levende individer. Desuden øges aktiviteten i de callusfibre der befinder sig i brusken, og fibrene ledes hen til brudstedet og fylder dette op, samtidigt med at fibrene omdannes til knogle (callus).
På grund af disse opdagelser har Orthologic udviklet et batteridrevet hjemmebehandlingsapparat, som sælges for 3.700 dollars - ca. 23.000 kr.

Administrerende direktør i Orthologic, Allan Weinstein, fortæller at over 5.000 patienter nu har brugt det bærbare apparat, som spændes fast over brudstedet og sender en kombination af stationære og vekslende magnetfelter med lav energi direkte ind til bruddet.
En pilotundersøgelse som Orthologic har sendt til FDA viser, at 60% af 84 menneskers benbrud var helet på gennemsnitligt knapt 6 måneder. Behandling 1 gang daglig i ½ time med magnetbølgehastigheder på hhv. 15,3 og 76,6 Hz.
Det skal nævnes at patienternes brud i gennemsnit havde varet over 29 måneder inden magnetbehandlingen, og at røntgenfotos først efter påbegyndelsen af magnetbehandlingen viste at der var fremgang.

Albert C. Baggs, The Lancet.

[1] Litteratur: The Journal of the American Medical Association, JAMA, Feb 5, 1982 - Vol 247, No. 5.:
Pulsing Electromagnetic Field Treatment in Ununited Fractures and Failed Arthrodeses. Andrew L. Bassett et. al.
(Pulserende magnetfelt-terapi mod ikke-sammenvoksede knoglebrud og mislykkede led operationer.
1.007 handicappede personer i forsøget. 750-800 blev raske.

Erik Nielsen DK-Odense Oversættelse og COPYRIGHT © 1997