Hvad sker der når man behandles med magnetfelter?

Forbedret iltoptagelse.

folder-side3Magnetfeltet fra MiniMag påvirker hæmoglobinmolekylets (det røde i blodet) 4 iltbærende jernatomer, så disse bliver mere effektive til at optage, transportere, og afgive hvert sit iltmolekyle til den iltfattige celle. Processen måles med en pO2-måler. Idrætsfolk og dyresportsstjerner - som greyhounds og heste udnytter denne evne til at kunne optage mere ilt ved at lade sig magnetbehandle umiddelbart før en sportspræstation. Derved forsinker de tidspunktet hvor mælkesyren i musklerne gør disse ømme og trætte. (Chresten Leth, over 50 gange marathon med magnetisk pandebånd uden at blive stakåndet. Grethe Waitz og Ingrid Kristiansen løb sig begge til nye verdensrekorder da de før løbene havde fået magnet-terapi). Ellen Birgitte Ihlen, hesteklinik med magnet-terapi. Don Johnsons hest 'The black Stallion' reddede livet med magnet-terapi. Rolf-Göran Bengtssons sportsheste behandles med magnet-dækkener).

Blodkarudvidelse = bedre kredsløbshastighed.

Under magnetfeltets påvirkning udvider blodårer og de små kapillærer sig lidt. Når blodlegemet optager mere ilt, svulmer det og får en mere aerodynamisk form, hvilket giver en større evne til at strømme hurtigere, og gør det vanskeligere for det at klæbe sig fast til andre blodlegemer (møntrulle-effekten). Man kan her tale om en teoretisk mulig formindskelse af risikoen for blodpropper. Blodets strømningshastighed kan forøges til det dobbelte med samme puls og ca. samme blodtryk.

Man kan næsten ikke undgå at få et bedre kredsløb med MiniMag!

folder-side-4 MiniMags lille magnetpude behandler her en "tennis-albue" og en "muse-arm" samtidigt.
Pudens bogstav N ind mod armen. (N=nordpol. Bruges til at reparere).

Områder der påvirkes af magnetfelterne oplever først en fuldstændig afslapning og derefter en smertelindring. Det er de specielle pulserende og pendlende veksel-magnetfelter som MiniMag frembringer (1,3 til 72,7 Hertz) der inducerer en mikroskopisk lille elektromagnetisk hvirvelstrøm i det forbipasserende blod, der herved opnår evnen til at stimulere smerteblokader til fuldstændig opløsning. Hvirvelstrømmene påvirker desuden hud, muskler, led sener m.v., efterhånden som det magnetbehandlede blod pumpes rundt i vort lukkede kredsløb.

Muskelkramper minimeres.

Mennesker som står op hele dagen på et hårdt gulv får ofte muskelkramper i benene om natten. Kramperne kan f.eks. skyldes kulde, eller at musklerne ved overbelastning måske har opbrugt alle sine reservebeholdninger af ilt, og at der derefter er dannet mælkesyre og har ophobet sig affaldsstoffer som gør musklerne smertende og krampagtige hårde. MiniMag minimerer kramperne fordi magnetbølgerne får musklerne til at slappe af, og blodkarrene til at udvide sig. Derved kan blodet hurtigere transportere ny ilt hen til muskelcellernes iltfattige lagre og fylde disse op igen. Når blodet returnerer, fjerner det de ophobede affaldsstoffer som gør ondt.

Lavere kolesterol og mindre fedt i blodet.

Mængden af kolesterol og fedt i blodet mindskes mærkbart efter blot nogle få ugers behandling med MiniMag. Yderligere bemærkes at kolesterol-, kalcium- og fedtmolekylerne kan miste evnen til at klæbe sig til andre molekyler af samme slags, så også her er en forebyggelse af sammenklumpning teoretisk mulig.
folder-side-5

Ph-værdien normaliseres.

Magnetfeltet fra MiniMag begynder straks at påvirke Ph-værdien i blodet, og værdien er i mange tilfælde næsten normaliseret efter blot få ugers behandling.

Bedre blodstrøms kredsløb med MiniMag

patienter der har for ringe kredsløb i hænder, ben og fødder, udtaler ofte at disse er blevet dejligt varme allerede få dage efter de begyndte at behandle sig med MiniMag. Varmen er naturligvis opstået efter at blodstrøms hastigheden er blevet sat op. Samtidigt har alle de små kapillærer i hudoverfladen fået ny tilførsel af ilt og næring, og affaldsstoffer er blevet bortledt. Muskler og led føles ikke mere så stive og ømme. Blodets øgede gennemstrømnings hastighed i hudoverfladen lader sig let demonstrere ved hjælp af termografiske fotos. På foto herunder ses det tydeligt at hudoverflade temperaturen stiger jævnt i behandlingsforløbet. Temperatur stigningen på 2-3 °C i hudoverfladen begynder allerede efter få minutters påvirkning fra MiniMag.

Bedre kredsløb ved magnetfelt behandling

folder-side-6-rettet

Billede 1
Viser patientens rygtemperatur udtrykt ved den orange farve, før magnetbehandlingen. Blå farve viser den laveste, rød den højeste temperatur.

Billede 2
Viser rygtemperaturen efter 15 minutters magnetbehandling. Billedet viser tydeligt at temperaturen er steget efter behandlingens start. Dette skyldes den nu forbedrede blodgennemstrømning.

Det er det forbedrede kredsløb, der skaber den højere temperatur - ikke magnetfeltet. Magnetfelterne helbreder ikke - de kick-starter blot patientens egen selvlægende kraft.
folder-side6b

Normalisering af cellens stofskifte.

Man kan sammenligne et menneskers celle med et almindeligt batteri.
Det kan være opladet - eller afladet.

En levende celle afgrænses af en membran, gennem hvilken forskellige vigtige stoffer skal passere - ind og ud. Membranens evne til at åbne og lukke sig kaldes permeabiliteten. Denne permeabilitet er betinget af elektrisk fænomen: Når cellen er rask, og i hvile, er der mellem inder- og ydersiden af membranen en elektrisk spændingsforskel på ca. 70 tusinddele Volt (mV). Spændingen er resultanten af de samlede elektriske kræfter ved ioners vandring gennem membranen, samt ved passiv diffussion og osmose. Musklers og nervers potentiale er ca. 90 mV.

Disse elektriske størrelser måles med bl.a. et Volta-apparat.

Er membranens permeabilitet imidlertid IKKE i orden, opstår der en dysfunktion i cellen, der dør, hvis der ikke gribes ind med behandling. Er membranpotentialet for svagt i en gruppe af samme slags celler, og lader derfor cellegruppen blive påvirket af et magnetfelt, og helst et veksel-magnetfelt, hæves potentialet, og cellegruppen begynder igen at arbejde normalt.

folder-side-7

MiniMag får patienten til at reparere sine egne skader.

Skal man inducere en kraft ind i et medie, bevæger man normalt kraftmaskinen i forhold til det passive medie. MiniMags kraft - de pulserende magnetbølger - giver nu legemets selvlægende kræfter en kickstart så blodet hurtigere fører frisk ilt ud til muskler, sener, led, knogler og alle andre vigtige organer - og tager »brugt ilt« (kuldioxyd) og andre affaldsstoffer med retur og leder disse ud gennem filtrene (lunger, hud/svedporer, nyrer, lever) - og dermed væk.

Den populære forklaring.

Blodet er jo egentlig vor egen indbyggede »vognmand« som bringer mad og drikke ud til de arbejdende celler - og tager skraldeposerne med retur!

folder-side-8a
folder-side-8b

Positive bivirkninger.

Efter behandling med MiniMag udtaler mange personer at foruden det nu behandlede problem han man samtidig fået løst et andet, sekundært problem. F.eks. er de tidligere så kolde fødder nu blevet dejligt varme, eller at nakkestivheden er forsvundet.

Negative bivirkninger.

Der foreligger, så vidt vides, ingen data over konstaterede bivirkninger ved magnetfelt-terapi, som er fuldstændig smertefri. Dette gælder både mennesker og dyr.

Der kan forekomme reaktioner!

Når stofskifte og kredsløb forøges kraftigt, forcerer man også udskillelsen af affaldsstoffer. Disse udskilles i stærkt koncentreret form. Dette mærkes af både patienten og dennes omgivelser på at udåndingsluft, kropssved, urin og afføring lugter stærkere. Urin og afføring kan ligeledes ændre farve.

Personer med kraftigt ødem (væskeansamling), mærker måske en hyppigere vandladningstrang, indtil ødemet har fortaget sig.

Man kan også mærke prikkende fornemmelser i sår, ar, brud, åreknuder, betændte steder, og i »forkalkede« blodårer. Det er klart at nogle organer vil reagere på en forøget blodtilstrømning, hvis de er vant til langsommere hastighed.

I mange tilfælde kan man direkte mærke hvor f.eks. en åres forkalkning i underbenet er størst. En del personer får i starten kulde- eller varmefornemmelser, eller bliver lettere trætte. Der kan opstå humørsvingninger, ligesom tidligere sygdomme kan blusse kortvarigt op. Lettere hovedpine, og endda en kortvarig forstærkning af smerter kan opleves. Tag alligevel dette som et opmuntrende tegn på at der er sat en udrensning og en bedring igang!

Mennesker har forskellig reaktiontærskel. Føles reaktionerne for kraftige, kan man afslutte behandlingen et par minutter før MiniMag selv afbryder, eller man kan nøjes med én daglig behandling i begyndelsen i stedet for de anbefalede 2 behandlinger. Når de kraftige reaktioner er klinget af, kan man igen gå tilbage til det anbefalede.

Erik Nielsen DK-Odense COPYRIGHT © 2014
ISBN 978-87-983568-2-0