Hvem og hvilket må IKKE magnet-behandles?

Kontraindikationer og andre råd.

 1. Pacemakere: Hjerte-pacemaker patienter må ikke anvende MiniMag i en afstand af mindre end ½ meter fra hjertet, før de skal konsulteret deres pacemaker specialist, som evt. kan foretage en test af MiniMags indflydelse på netop den pågældende pacemakertype. Andre pacemakere - spørg også specialisten.
  Grunden er at pace-makeren tror den skal omprogrammeres.
  Vi henviser her til en dansk lægerapport om alternativ medicinsk udstyrs (magnetfeltterapi udstyrs) eventuelle forstyrrelser af pacemakere. (Ugeskrift for Læger, 2. sep. 1991, side 2480-82), hvor en del af vore andre følgende produkter blev testede:
  MAGNETO-TEX magnet-underdyne, MAGNOFLEX vekselmagnet- pude, MEDIX som nu er afløst af MiniMag, MAGNETO-MAX magnet-terapi apparat til klinik brug, som nu er afløst af Theramag.
 2. Blødninger: Personer med tarm- og mavesårsblødning bør spørge lægen. Kraftig mensesblødning kan blive kraftigere. Grunden er den forøgede blodstrømshastighed som behandlingen forårsager.
 3. Hold kortene væk. Plastickort med magnet striber (kreditkort, rabatkort o.lign.) kan tage skade af magnetfelterne. Disketter og andre elektroniske magnet-baserede info-lagre skal fjernes mindst ½ meter fra MiniMag, når denne er i drift.
 4. Gravide. Hvis svangerskabet forløber normalt, kan man udmærket behandle sig med MiniMag. I tilfælde, hvor den gravide er ryger, kan MiniMag ovenikøbet anbefales, idet den gravide hermed optager mere ilt - til gavn for dem begge.
 5. Epilepsi. patienter der lider af eller har lidt af epilepsi bør være opmærksomme på dette, især ved de første behandlinger med MiniMag.
 6. Sukkersyge. Diabetes er ingen hindring for at kunne få magnetfelt-terapi. Vær dog opmærksom på reaktioner.
 7. Kunstig hofte. Så vidt vides findes der ingen rapporter om at implantater så som proteser, skinner, søm, skruer, samt fremmedlegemer og plomberinger berøres af magnetfelt-behandling.
 8. Smykker. alle typer smykker o-lign- kan beholdes på under magnet-behandlingen.
 9. Gips-ben. Magnetfelterne trænger også igennem gips bandagen.

Lægeordineret
behandling/medicin/andet må
kun ændres eller ophøre efter
samråd med lægen.

folder-side-9aMagnetfelt-terapi for 125 år siden i USA.

Erik Nielsen DK-Odense COPYRIGHT © 2014
ISBN 978-87-983568-2-0