MAGNETO-TEX® magnet-topmadrasser og magnet-bandager

Den originale bio magnet-top-madras med propel-veksel-magneter, og sølv-underside mod bl.a. støvmider, møl, væggelus og Zika-virus myg, samt Bio magnet bandagen og Sølvlagnet.

CE - og Patenterregistreret som medicinsk produkt.
100 % fremstillet i EU.
MAGNETO-TEX® underdynen arbejder uden strøm fra nettet og uden batterier.
De indbyggede magneter er uopslidelige.

MAGNETO-TEX topmadras

MAGNETO-TEX® giver dig en god søvn, og ønsker dig en god dag.

Magnetfelt-terapi er ved at blive en af de mest populære former for selv-behandling, en behandlingstype som er kommet for at blive.
Vi må erkende at selv om de skandinaviske landes budgetter for behandling af syge mennesker er enorme, slår de ikke til.
Mange mennesker bryder ud af ventelisterne eller vil ikke finde sig i at få at vide at de bliver nødt til at leve med deres sygdomsproblem.
Derfor søger vi efter såkaldt alternative/komplementære helbredelsesmetoder.

Én af disse er den originale MAGNETO-TEX® top-madras med biomagneter, og stof- underside med sølvtråde og med 4 æteriske olier inkorporerede, mod svamp, bakterier, sengestøvmider, møl, væggelus og Zika-myg.

3 forskellige magnetfelter til mennesker, dyr og planter:
Det første er det sunde naturlige, miljøvenlige, svagt pulserende jordmagnetfelt som vi i mange generationer har levet i balance med og ikke kan undvære.
Det andet magnetfelt er det kunstigt frembragte, skabt af højspændingsledninger, jordkabler, TV- og radiosignaler, lysstofrør, TV- og EDB-skærme, mikrobølgeovne, mobiltelefoner, og andre tekniske apparater og installationer. Disse typer magnetfelter betragtes af mange som de usunde felter.
Det tredje er de af forskere og læger udviklede terapeutiske magnetfelter som bl.a. er udviklet til MAGNETO-TEX® top-madrassen, MAGNETO-TEX bandagerne, og f.eks. MiniMag magnet-apparaterne til hjemmebehandling.

Mange forsøg har vist at mennesker, dyr og planter IKKE kan trives, hvis der er underskud af den naturlige jordmagnetisme. Selv astronauter har indbyggede kunstige magnetfelter i deres sovebrikse, idet der i det ydre rum INTET jordmagnetfelt findes. Forsøg med dyr viser helt klart at når disse tvinges til at leve i et jernbur med 30 cm. tykke stålvægge, hvorigennem INTET magnetfelt kan trænge, pådrager de sig hurtigt en række sygdomme, og dør i løbet af kort tid. Hvis man gør det modsatte, nemlig lader syge dyr opholde sig i de terapeutiske magnetfelter, bliver de raske. Denne opdagelse er blevet til vore dages magnet-topmadrasser, -bandager og -apparater.

Hvad sker der når man behandles med magnetfelter ?

Forbedret iltoptagelse.
Magnetfeltet i den originale MAGNETO-TEX® påvirker hæmoglobinmolekylets 4 iltbærende jernatomer, så disse bedre evner at optage, transportere og afgive hvert sit iltmolekyle. Denne proces måles med en pO2-måler.

Idrætsfolk (og dyre-sportsstjerner) udnytter denne evne til at kunne optage mere ilt ved at lade sig magnetbehandle umiddelbart før en sportspræstation. Derved forsinker de det tidspunkt, hvor mælkesyren i musklerne gør disse ømme og trætte.
Evnen til at optage mere ilt under en magnetbehandling, starter allerede efter få minutter, og er optimal efter ca. 15 minutter. Iltpartialtrykket (ikke blodtrykket) kan stige 2-4 gange.
Når ilt (O2) er blevet brugt, skal restproduktet kuldioxid (CO2) transporteres ud via udåndingsluften. På grund af påvirkningen af magneterne i den originale MAGNETO-TEX® bliver denne udrensning også mere effektiv.

Blodkarudvidelse = bedre kredsløbshastighed.
Under magnetfelt påvirkningen udvider blodårer og -kar sig ganske svagt. Når blodlegemet optager mere ilt, får det en bedre aerodynamisk form, samtidig med at det kan miste evnen til at klæbe sig fast til andre blodlegemer. Man kan her tale om en mulig formindskelse af risikoen for blodpropper. Den bedre plads i karrene, samt blodlegemernes bedre aerodynamik gør, at blodets strømningshastighed kan forøges. Medvirkende hertil, er også at magneterne gør hele legemet mere afslappet.
Søvnen bliver bedre, og man føler sig mere udhvilet næste morgen.
Man kan næsten ikke undgå at få et bedre kredsløb med MAGNETO-TEX ®!
Kredsløbsforøgelsen måles med et blod-flowmeter, og man har målt at hastigheden
kan forøges med op til 4 gange. Målinger af blodtryk og puls viser, at disse IKKE ændrer sig nævneværdigt under og efter magnetfelt påvirkningen.

vekselmagnetSmerteblokader opløses.
Det område der påvirkes af magneterne, oplever først en fuldstændig afslapning og derefter en smertelindring.
Det er de specielle, patenterede veksel-magneter som kun findes i den originale MAGNETO-TEX® der inducerer en mikroskopisk magnetisk hvirvelstrøm i det forbipasserende blod og lymfe, der herved opnår evnen til at stimulere smerte blokader op til fuldstændig opløsning.
Hvirvelstrømmene påvirker desuden hud, muskler, led, sener, m.v. når man bevæger sig under nattens søvn.

Muskelkramper minimeres.
Mennesker som står op hele arbejdsdagen på et cementgulv får ofte muskel-kramper i underbenene om natten. Kramperne skyldes f.eks. ofte at muskelcellerne har opbrugt hele deres reservebeholdning af ilt, og at der derefter er dannet mælkesyre som gør musklerne smertende og krampagtig hårde. Den originale MAGNETO-TEX® minimerer kramperne fordi veksel magneterne får musklerne til at slappe af og blodkarrene til at udvide sig. Derved kan blodet hurtigere transportere ilt hen til de iltfattige lagre og fylde disse op igen.

Lavere kolesterol og mindre fedt i blodet.
Mængden af kolesterol og fedt i blodet mindskes mærkbart efter blot få ugers brug af den originale MAGNETO-TEX®. Yderligere bemærkes at kolesterol-, kalcium- og fedtmolekylerne kan miste evnen til at klæbe sig til andre molekyler af samme slags, så også her er en forebyggelse af sammenklumpning mulig.

PH-værdien normaliseres.
Magnetfeltet i den originale MAGNETO-TEX® begynder straks at påvirke PH-værdien (syre-base-graden) i blodet, og efter blot få uger kan værdien være normaliseret.

Bedre blodcirkulation.
Patienter, der har for ringe kredsløb i hænder, ben og fødder, udtaler ofte at disse er blevet dejligt varme allerede få dage efter de begyndte at ligge på den originale MAGNETO-TEX® eller efter at have anvendt magnet-bandagerne. Varmen er naturligvis opstået efter at blodstrøms-hastigheden er blevet sat op. Samtidigt har alle de små kapillærer i hudoverfladen fået ny tilførsel af ilt og næring, og affaldsstoffer er blevet bortledt. Muskler og led føles ikke mere stive og ømme.
Blodcirkulations-hastighedens forøgelse i hudoverfladen lader sig let demonstrere ved hjælp af termografi. Her er det tydeligt at se, at hudoverflade-temperaturen stiger jævnt i behandlingsforløbet. Temperaturstigningen, der i alt bliver 1-3° C, begynder allerede efter få minutters påvirkning fra magnetfeltet.


Billede 1 viser patientens rygtemperatur udtrykt ved den orange farve, før magnetbehandling. Blå farve viser den laveste, og rød den højeste temperatur.

Billede 2 viser rygtemperaturen efter 15 minutters magnetbehandling. Billedet viser tydeligt at temperaturen er steget efter behandlingens start. Dette skyldes den nu forbedrede blodgennemstrømning.

Man kan næsten ikke undgå at få sit kredsløb forbedret når man ligger på den originale MAGNETO-TEX®.

Normalisering af cellens stofskifte.
Man kan sammenligne et menneskes celle med et almindeligt elektrisk batteri. Det kan være opladet - eller afladet.

En levende celle afgrænses af en membran, gennem hvilken forskellige vigtige stoffer skal passere - ind og ud. Membranens evne til at åbne og lukke sig kaldes permeabiliteten.
Denne permeabilitet er betinget af et elektrisk fænomen: Når cellen er rask og i hvile, er der mellem inder- og ydersiden af membranen en elektrisk spændingsforskel på ca. 70 tusinde-dele Volt (mV). Spændingen er resultanten af de samlede elektriske kræfter ved ioners vandring gennem membranen, samt ved passiv diffusion og osmose. Musklers og nervers potentiale er ca. 90 mV. Disse elektriske størrelser måles med et specielt millivolt-apparat.

Er membranens permeabilitet imidlertid IKKE i orden, opstår der er dysfunktion i cellen, der dør, hvis der ikke gribes ind med behandling. Er membranpotentialet for svagt i en gruppe af samme slags celler, og lader man derfor cellegruppen blive påvirket af et magnetfelt, hæves potentialet, og cellegruppen begynder igen at arbejde normalt.

MAGNETO-TEX® får patienten til at reparere sine egne skader.
Skal man inducere en kraft ind i et medie, bevæger man normalt kraftmaskinen i forhold til det passive medie.
Med MAGNETO-TEX® gør man det modsatte: Magneterne i underdynen er passive kraftmaskiner, og mediet - menneskets krop, blod, lymfe, muskler, sener, led o.s.v. - bevæger sig selv, og bliver derved den aktive - mens vi ligger på madrassen hele natten!
Hermed er vi ude over årsager til bivirkninger, så som maveproblemer, tør mund m.v., som stammer fra injektioner, piller eller cremer.
Med den originale MAGNETO-TEX® er der INGEN bivirkninger.

Jordstråling.
Lægerapport om neutralisering af jordstråler med den originale MAGNETO-TEX®.
Lægerne Schulze, Koch, Becher og Wildenberg, gennemførte i 1989 en række forsøg, der viste at netop den originale MAGNETO-TEX® havde evnen til at neutralisere jordstråler op til 100%.
Yderligere viste forsøgene, at hvis man foruden magnet-top-madrassen lagde en forkert vendt magnet-topmadras ovenpå personen, var der næsten ingen beskyttende virkning mod jordstråler.

Derfor: Uldsiden opad og det røde emblem mod hovedgærdet.

Reaktioner.
Når stofskifte og kredsløb forøges, forcerer man også udskillelsen af affaldsstoffer. Disse udskilles i stærkt koncentreret form. Dette mærkes af både patienten og dennes omgivelser på at udåndingsluft, kropssved, urin og afføring lugter stærkere.
Personer med kraftigt ødem, mærker måske en hyppigere vandladningstrang, indtil ødemet har fortaget sig.

Man kan også mærke prikkende fornemmelser i sår, ar, brud, åreknuder, betændte steder, og i "forkalkede" blodårer. Det er klart at nogle organer vil reagere på en forøget blodtilstrømning, hvis de er vant til en langsommere tilstrømning. I mange tilfælde kan man direkte mærke hvor f.eks. en åres forkalkning i underbenet er størst.
En del personer får kulde- eller varmefornemmelser, eller bliver lettere trætte. Der kan opstå humørsvingninger, ligesom tidligere sygdomme kan blusse kortvarigt op.
Tag dette som et opmuntrende tegn på at der er sat en udrensning og en reparation i gang!

Det er IKKE magnetfelterne der reparerer - det er dine egne selvlægende kræfter der nu har fået bedre arbejdsbetingelser…

Imidlertid har mennesker forskellige reaktionstærskler. Føles reaktionerne for kraftige, kan man fjerne MAGNETO-TEX® fra sengen, og placere den i lænestolen. Her kan man så sætte sig til magnet-behandling i nogle få timer hver aften i stedet for at ligge på den hele natten i sengen. Når de kraftige reaktioner er klinget af, kan man igen placere MAGNETO-TEX® i sengen.
Man kan også lægge en tynd (Højst 1-1½ cm tyk) rullemadras ovenpå MAGNETO-TEX®, så man får lide mere afstand til magneterne. Efter nogle dage fjerner man så rullemadrassen og prøver om man har vænnet sig til sin nye ’hjælper’.

Kontraindikationer og andre råd.

  1. Personer med tarm- og mavesårsblødning bør spørge lægen.
  2. Menstruationsblødning kan blive kraftigere.
  3. Vedr. pacemakere: En dansk lægerapport om alternativ medicinsk udstyrs eventuelle forstyrrelser af pacemakere (Ugeskrift for Læger, 2. sep. 1991, side 2480-82), viste at den originale MAGNETO-TEX® ikke påvirker pacemakere. Vi Anbefaler dog alligevel at spørge lægen.
  4. Plastickort med magnetstribe kan teoretisk tage skade af magnetfelterne i den Originale MAGNETO-TEX®.
  5. Gravide, hvor svangerskabet forløber normalt, kan sagtens tåle magnetfelt-terapi. I tilfælde, hvor den gravide er ryger, kan magnetterapien ovenikøbet anbefales, idet den gravide hermed optager mere ilt - til gavn for både mor og barn.
  6. Diabetes er ingen hindring for at kunne få magnetfelt-terapi.
  7. Implantater, proteser og plomberinger berøres ikke af magnetfelt-terapi.
  8. Smykker og lignende tager ikke skade af magnetfelterne.
  9. Magnetfelterne trænger også gennem en gipsbandage.

Bivirkninger.
Der er ikke konstateret bivirkninger ved magnetfelt-terapi, der er fuldstændigt smertefri.

Det røde emblem på MAGNETO-TEX® skal vende mod sengens hovedgærde. Ulden skal vende opad.

Mange mennesker strækker et lagen ud over den originale MAGNETO-TEX® såfremt de vil undgå at komme i direkte berøring med naturhårene.
Magneterne i den originale MAGNETO-TEX® er indsyede således at den liggende person er placeret med hovedet mod NORDPOLEN, og benene mod SYDPOLEN - uanset hvordan sengen er placeret. Max Planck Instituttet for Adfærdsforskning har opdaget at mennesker (og dyr), som sover med hovedet mod nord og benene mod syd, producerer flere røde blodlegemer end hvis de sov i modsat retning. Og det er jo netop blodlegemerne der skal transportere ilten frem og kuldioxiden bort…

Rengøring og pleje.
Naturhårs top-madrasser af ren uld bør kun om nødvendigt vaskes.
Dette er heldigvis også kun sjældent nødvendigt, idet hårene har et højt indhold af lanolin. Lanolin gør hårene selvrensende og forhindrer snavs i at trænge ind i hårstammens fibre. Disse uønskede stoffer glider ud og væk. En regelmæssig luftning eller støvsugning er nok til at holde top-madrassen hygiejnisk ren.
Magnet indlæggene er det svageste punkt med hensyn til vask, og det stærkeste hvad angår brugsværdi. Er uheldet ude, anbefales at bruge et skånsomt flydende vaskemiddel i koldt - højst 25° varmt vand, og håndvaske - eller afvaske hårene med en blød svamp. Efter at hårene er naturligt tørrede, bør de børstes eller støvsuges.
Venligst følg vaskeanvisningen på skråbåndet på MAGNETO-TEX®.
En tur i sneen med hårene nedad 2-4 timer gør MAGNETO-TEX® næsten helt ung igen.

Teknisk.
Er MAGNETO-TEX® uld-top-madrassen for varm om sommeren?
Nej. Ulden er thermo-regulerende og den giver god luftcirkulation.
Det øverste lag på den originale MAGNETO-TEX® består af 100 % ren australsk merino fåreuld. Ulden er førstegangsklip af levende får. Ulden er ikke klorbehandlet under rensningen.

Det mellemste lag, hvori magneterne er syet fast, er bomuld og harpiksbehandlet vlieseline. Den særlige opbygning af mellemlaget, samt kombinationen af naturprodukterne uld og bomuld, gør at der er god luftcirkulation og temperatur-udligning i hele underdynen.

Sølv dræber som bekendt både bakterier og svampe (f.eks. candida albicans). Desuden er stoffet inkorporeret med 4 slags æteriske olier: Citrus, Eukalyptus, Lavendel og Geraniol (Storkenæb). Olien er behandlet med teflon så den ikke skylles ud ved vask. Olierne bekæmper støvmider, væggelus, møl, og Zika-virus myg.Det underste lag Energon Silver Protect, består af en ren, skridsikker, hudsympatisk, anti-elektrostatisk strikvare af naturlige, biologisk nedbrydelige cellulosefibre fra Eucalyptus-træer som har vokset uden gødskning, samt med 4 % indvævede sølvtråde. Trådene er påført et micro-tyndt lag kunststof som forhindrer sølvtrådene i at blive sorte af luftens ilt.
Sølv dræber som bekendt både bakterier og svampe (f.eks. candida albicans).
Desuden er stoffet inkorporeret med 4 slags æteriske olier: Citrus, Eukalyptus, Lavendel og Geraniol (Storkenæb).
Olien er behandlet med teflon så den ikke skylles ud ved vask. Olierne bekæmper støvmider, væggelus, møl, og Zika-virus myg.

Testresultater for MAGNETO-TEX®: Rygformning 80 % efter 10.000 gange belastning med 75 kg. Dette svarer i teorien til over 25 års brug.
Den originale MAGNETO-TEX® er for-krympet.
Bio magneterne i MAGNETO-TEX® indeholder ingen tungmetaller og afgiver ingen radioaktiv stråling. 90 % af magnet elementerne består af fint fordelt magnetpulver og 10 % af modificeret polyætylen. Kun højkvalitative materialer er anvendt, og både råstof og færdigprodukt bliver løbende kontrolleret undervejs. Den intensive kvalitetskontrol er da også grunden til vi aldrig har reklamationer.

Bio-magneterne er placerede som vist på skitsen. Den særlige fordeling med 2 nordpols magnet folier mod hovedenden, 2 sydpols magnet folier mod fodenden, samt de 4 sæt specielle veksel magneter strategisk placeret, gør at den liggende person modtager en så optimal magnet behandling, at patienten simpelthen ikke kan undgå at få sit kredsløb forbedret.
Kombinationen af magneterne, samt de særlige veksel magneter er patenterede, og der foreligger videnskabeligt materiale, der beviser den beskrevne biologiske virkning.


Det naturlige jordmagnetfelt i Sydskandinavien har en styrke af ca. ½ Gauss = 0,0005 Tesla eller 0,5 milliTesla (mT). Inde i den originale MAGNETO-TEX® ligger foliemagneterne med 181 Gauss = 0,018 T eller 18 mT, og vekselmagneterne med 780 Gauss = 0,078 T, eller 78 mT.

Bio magneterne i den originale MAGNETO-TEX® trænger ikke til opladning, og de beholder al deres magnetstyrke i hele underdynens levetid.

 

MAGNETO-TEX® magnet-topmadras
MAGNETO-TEX® magnet-topmadras

Priser ab Odense, inkl. 25 % Moms på Magneto-Tex magnet top-madrasser:

Bredde x længde, cm

1 p = 1 person.
2 p = 2 personer.

Artikel nr. Vejl. Salgspris incl. 25 % moms DKK
60x120 730612 1.194,00
60x200 730620 1.330,00
70x200 730720 1.550,00
75x200 7317520 1.660,00
80x200 730820 1.780,00
85x200 7308520 1.880,00
90x190 730919 1.800,00
90x200 730920 1.900,00
100x200 731020 1.960,00
120x200 731220 2.090,00
130x200 731320 2.220,00
140x200  1p. 731420 2.350,00
140x200  2p. 731420-2p 3.410,00
160x200  2p. 731620-2p 3.590,00
170x200  2p. 731720-2p 3.680,00
180x200  2p. 731820-2p 3.770,00
190x200  2p. 731920-2p 3.850,00
200x200  2p. 732020-2p 3.930,00
200x210  2p. 732021-2p 4.080,00
200x220  2p. 732022-2p 4.240,00

Priser ab Odense, inkl. 25 % Moms på Magneto-Tex® bandager

Magneto-Tex
Magnet-bandager.
017/7-2017. SE&O.
Artikel nr. Vejl. Salgspris incl. 25 % moms DKK
Art. Nr. 7004: Pandebånd 7004: Pande 180,00
Art. Nr. 7010: Nakke/øverste del af ryg 7010: Nakke 425,00
Art. Nr. 7011: Skulder 7011: Skulder 320,00
Art. Nr. 7049: Ansigt-hals-øjne. 7049: Øjne 290,00
Art. Nr. 7082: Hals 7082: Hals 300,00
Art. Nr. 7032: Hånd 7032: Hånd 360,00
Art. Nr. 7034: Albue 7034: Albue 310,00
Art. Nr. 7003: Overarm/underarm 7003: Arm 290,00
Art. Nr. 7033: Håndled 7033: Håndled 280,00
Art. Nr. 7001: Lænd 7001: Lænd/ryg 440,00
Art. Nr. 7035: Mave 7035: Mave/underliv 390,00
Art. Nr. 7005: All-round 7005: All-round 400,00
Art. Nr. 7053: Lår 7053: Lår 510,00
Art. Nr. 7002: Knæ 7002: Knæ 340,00
Art. Nr. 7052: Læg 7052: Læg 420,00
Art. Nr. 7039: Ankel 7039: Ankel 280,00
Art. Nr. 7064: Magnet-indlæg-såler 7064: Skoindlæg 36/40 310,00
  7064: Skoindlæg 41/46 330,00

Kvalitet for alle magnetbandager:
Udv: bomulds-burre-velour.
I midten: bipolare propel-(veksel)magneter.
Mod kroppen: specielvævet og -præpareret bakteriedræbende og antiallergisk stof som i magnetmadrassen

Den originale MAGNETO-TEX® bærer ØKO-MÆRKET:Certifikater.
Den originale MAGNETO-TEX® er CE-mærket og opfylder Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 10. august 1994 om medicinsk udstyr. Betragtes af Lægemiddel Styrelsen som medicinsk udstyr. MAGNETO-TEX® magneterne er godkendt af tyske apoteker, og sygekasserne der giver tilskud hvis en lægelig person skriver en recept på dem.
Den originale MAGNETO-TEX® bærer ØKO-MÆRKET:

Foruden reklamationsfrist efter dansk lov, garanterer vi for at den originale Magneto-Tex ® top-madras er 100 % fabriksny ved leveringen. INGEN MAGNETO-TEX® top-madras med Energon Protect stoffet har et Greenfirst® Kontrol-Trackingnummerhar før ligget i den leverede MAGNETO-TEX®, der leveres i fabrikkens uåbnede plastfolie indpakning. Den har heller ikke været ’på messe’ eller ’demonstrationer’.
Hver eneste MAGNETO-TEX® top-madras med Energon Protect stoffet har et Greenfirst® Kontrol-Trackingnummer, så man altid kan finde tilbage til fremstillingsdato, fremstillingssted og den ansvarlige sy-afdelings sy-operatør. Numrene skal opgives ved eventuel reklamation.

Erik NielsenLæs bogen ”Klar besked om pulserende magnetfelt-terapi” af Erik Nielsen.
Erik Nielsen Forlag, ISBN 87-983568-0-1. Copyright ©

Kunderne siger om Magneto-Tex (Forkortede breve)

...Min mand blev imidlertid anbefalet Magneto-Tex underdynen, og så måtte jeg overgive mig.
Den havde en vidunderlig virkning på kredsløbet, han fik varme ben, nu supplerer han om dagen med brug af magnet-rygbandagen for hans smertende afkalkede ryg, og han har næsten fået en ny tilværelse, med betydelige mindre smerter, hans kroniske hovedpine efter en hjerneoperation udvikler til tider øjen migræne med dobbeltsyn, smerterne aftager og dobbeltsynet forsvinder ved brug af magnet pandebåndet...

Elisabeth Albinus

Sygeplejerske, kropsmassør og kraniosacralterapeeut

..Som fuldtids wacum-terapeut får jeg også andre helseprodukter præsenteret og afprøvet, men her er nu min oprigtige ros til Magneto-Tex:
Jeg har efter et biluheld haft så stor besvær med venstre ben og hofte at jeg næsten måtte opgive min golfsport. Det var meget smertefuldt at gå alle 18 huller, men efter at have benyttet Magnet-underdynen godt en uge, konstaterede jeg en mærkbar forbedring, og nu volder det mig overhovedet ikke mere besvær at gå banen rundt. Desuden kan jeg nu igen roligt tage på skitur uden at skulle plages af stærke smerter...

Birthe jensen

Naturbehandler, wacum-terapeut

...Det er utroligt meget værd, at kunne nøjes med meget kortere tid i sengen, jeg tænker ikke bare på hvor skønt det er, at få 500 timer foræret hvert år, men på alle, der har en dårlig ryg, der er det kolossal stor betydning at kunne reducere tiden i sengen så meget, så den svage ryg ikke bliver belastet så meget.
Da min kone vågnede, sagde hun: Hvad i alverden er der da sket, siden du allerede er stået op?. Jeg vågnede frisk som en havørn, jeg har jo sovet på vidunderdynen, så jeg har ligget ligesom Jeppe i baronen seng. Siden kalder vi den altid VIDUNDERDYNEN, fordi vi synes at navnet passer så godt...

Aksel G. Jensen

Odense

...Siden jeg har købt et Magneto-Tex tæppe, har jeg ikke fået det sædvanlige besvær med høfeber, som jeg plejer at få hvert år fra tidlig forår til sent efterår. Høfeber tabletterne virker sløvende og jeg var afhængig af dem hver dag ellers hævede og kløede øjnene, næsen var stoppet hver morgen, og jeg nyste meget. Der var alligevel med lidt skepsis at jeg købte et Magneto-Tex tæppe. men allerede 2 dage efter kunne jeg mærke en forskel. Under afprøvning af tæppet har jeg ikke taget høfeber tabletter, og jeg fungerer udmærket om dagen uden dem, bare jeg har sovet på tæppet om natten. Mange andre småskavanker er også væk. Mine børn vil også gerne ligge på tæppet, fordi de får sådan en følelse af velvære...

Anne Marie Hansen

Middelfart

...I den første uges tid med magnet-underdynen blev mine skuldre- og armmuskler en del urolige, men ellers mærkede jeg kun at muskelsmerterne og hovedpinen lige så sagte tonede ud, og lagde derefter mærke til at min mave kom i orden igen i takt med at jeg ganske stille tog færre og færre smertestillinde piller. Nu er jeg helt smerte- og pillefri...

Karen Nielsen

Odense

Flere kunde anmeldelser fra private og professionelle behandlere:

Læs mere...

Flere Anmeldelser

Copyright© på alt i denne hjemmeside 2014, Erik Nielsen, Odense. Erik Nielsens Forlag.
ISBN 978-87-983568-1-3. EAN. Fuldstændig ophavsret. Kun skriftlig tilladelse til gengivelse.
☎: +45-6612 6272. +45 4016 6272. www.erik-nielsen.dk erik@erik-nielsen.dk