Uddrag fra lægevidenskabelige artikler om forskning i magnetfelt-terapi.

(Vi bringer her kun videnskabeligt dokumenteret materiale - ikke "solstrålehistorier" fra den kulørte dag- og ugepresse)

Kolde fødder bliver varme, brud vokser hurtigere sammen - de tyske sygekasser betaler.

Dr. Peter Semm og hans stab på Universitetet i Frankfurt, som havde forskningssamarbejde med Instituttet for hjerneforskning i Düsseldorf, gjorde følgende opsigtsvækkende opdagelse under deres forskning i magnetfelt behandling: Når de behandlede patientens hoved med magnetfelter, i stedet for at behandle hans fødder, fik han varme i fødderne 10 gange så hurtigt som hvis de kun magnetbehandlede hans fødder!
Fænomenet blev afsløret ved at bruge thermografisk fotografering af patienten. Dette viser at effekten er centralnerveudløst, og viser samtidigt at de koldeste steder på kroppen bliver hurtigst opvarmede af det - nu hurtigere - cirkulerende blod.

Da man ved at de fleste sygdomme starter på grund af iltmangel i vævet og en ophobning af affaldsstoffer, forstår man bedre hvorfor magnetfelt-terapi anvendes til så mange forskellige sygdomme og symptomer. Tyske sygekasser betaler f.eks. nu regningerne for magnetbehandling af forskellige sygdomme, og indikationslisten bliver længere og længere.
I ortopædiske sygehusafdelinger er magnetfeltbehandling blevet uundgåelig, fordi alle brud vokser sammen på kortere tid og med færre komplikationer og mindre fare for betændelse - uanset om patienten er 8 eller 80 år.

Artiklens forfatter: Læge Heiko Santelmann, N-Mandal.

folder-side16-slut

Godkendt i USA - bl.a. fordi blodcirkulation og iltoptagelsen stiger - og affaldsstoffer udrenses.

Dr.Med. Benjamin H.S.Lau, Californien skriver bl.a:
Apparater, der afgiver langsomt pulserende, svage magnetfelter, anvendes i Europa til behandling af kroniske ischias-smerter, og langsomt helende og ikke helende sår. Resultaterne går fra tilfredsstillende til fortræffelig.
Gennem det sidste årti, og i mere end 16 lande er mere end 100.000 patienter med knoglebrud som ikke ville vokse sammen, på denne måde blevet behandlet med en overvældende grad af succes - på over 80 %. Denne behandlingsmetode blev i 1978 godkendt af "Food and Drug" -Administrationen i USA (Den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse), som en sikker og effektiv metode til behandling af ikke-sammenvoksede og forkert sammenvoksede brud.

Den terapeutiske virkning af elektromagnetisk energi kendetegnes ved forøget forsyning af blod til karrene, forbedret optagelse af ilt til vævene og forbedret sammenvoksning af iturevne nerver.

Ved forsøg med 26 personer mellem 12 og 65 år på vort hospital påviste vi betydningsfulde forøgelser af blodstrømmmen på 90 % af personerne. 60 % af disse fik fordoblet eller 4-doblet deres blodstrømshastighed. Apparaterne der anvendtes til forsøgene afgav magnetbølger i området 2-20 Hz.
En markant stigning i iltoptagelsen blev konstateret allerede efter 2-3 minutters behandling, og iltpartialtrykket (PO2) forøgedes fra 1-4 gange hos 90 % af personerne. Denne høje, livgivende iltkoncentration holdt sig i adskillige timer.
Effects of Low frequency Electromagnetic Field on Blood Circulation. Benjamin H.S.Lau, MD, PhD. Department of Microbiology, School of Medicine, Loma Linda University, Loma Linda, California, 92350, USA.

Raskmelding af 80 % af mænd med forstørret og betændt prostata, samt mænd og kvinder der led af ufrivillig vandlanding, takket være MiniMag hjemmeapparat:

Jiri Jerabek, Dr.M. Ph.D. et al, CZ-Pragh har udført de videnskabelige arbejder på Urologisk Klinik i Hradec Kralove. Det videnskabelige arbejde er underlagt Den Amerikanske Forening for Urologi's resultatprocedure (AUA).
Dr. Jerabek skriver før prostatitisforsøget: Der konstateredes tydelig kronisk betændelse af prostatakirtlen, blæren og urinrøret. Da sygdomsårsagen er uklar, er behandling ofte meget vanskelig.
Syndromer er: Smerte, seksuelle problemer, samt irritation over ikke at kunne fungere ordentligt.
Forsøgspersonerne fik alle udleveret et hjemmebehandlings apparat, MiniMag, med kun den lille magnetpude som behandlings applikator.
subj-eval-dr-jerabeks-002

Under behandlingen, der foregik fuldt påklædt, skulle de 1. og 2. uge sidde på den aktiverede pude 2 x 1 kvarter pr. dag. 3. uge kun mandag, onsdag og fredag. 4. og 5. uge kun tirsdag og torsdag. 6. og 7. uge kun om mandagen. 8. uge ingen behandling. 9. og dermed sidste uge kun mandag.
Denne procedure stemmer også overens med andre forskeres og magnet-terapeuters procedure ved mere eller mindre kroniske tilstande af betændelse i seneskede, led, hårsæk, livmoder, æggestok, skinnebenssår og bihuler, samt tennisalbue, frossen skulder og acne.

Efter afslutning af forsøget konstateredes ved blodprøver og ved undersøgelse af rest-urin, at det var bemærkelsesværdigt at der næsten ikke var nogen rest af sygdommen at spore.
Det bedste var at 80 % af forsøgspersonerne udtalte at de aldrig havde troet at livet igen kunne leves så let og ubesværligt.
Det uforklarlige var at de først udtalte sig sådan ved den sidste spørgerunde - nemlig hele 3 måneder efter at behandlingerne var afsluttede.
Jiri Jerabak, M.D.,Ph.D. og Alena Jebava, M.D., State Spa Bohdanec, National Institute of Public Health, CZ-Prague.

Fibromyalgi og forhøjet blodtryk normaliseres med magnet terapi-apparater til hjemmebrug - uden bivirkninger.

Cheflægen på Franziskus Hospital i Harderberg, Dr.Med. K. Nicolay skriver om sine erfaringer med MiniMags forgænger MEDIX hjemmeapparatet:
Med de mange apparater vi har haft til rådighed her på hospitalet, er det lykkes os at gennemføre magnetbehandlling af 3.000 (tre tusinde) patienter. Behandlingen var effektfuld mod bl.a. lymfeophobninger samt lidelser i de små blodkar, så som fibromyalgi og lign. Det var også helt tydeligt at straks kredsløbet kom igang, faldt de højeste (systoliske) blodtryk fra 180 til 140. Blodtryk der ligger omkring de normale, forandrede sig kun ganske lidt. Forklaringen ligger deri at når "opstemmet/bremset" blod begynder at flyde normalt, og når blodkarrene, ligeledes på grund af den pulserende magnetisme, slapper af og udvider sig en smule, falder de høje blodtryk og stabiliserer sig. Skal jeg tale om procenter, må jeg sige 80% virkning for mange forskellige lidelser i gennemsnit.

Hertil må jeg lægge at der slet ingen komplikationer eller bivirkninger var ved behandlingerne.
Apparaternes virkning har været så gode i de 2 år vi har brugt dem her på hospitalet, at vi i fremtiden ikke mere vil være dem foruden. Vi kan anbefale enhver praktiserende læge dem.
Lægedirektør og Cheflæge Dr. Med. K. Nicolay, Speciallæge i indre sygdomme, Franziskus Hospitals Medicinske Afd., D-Harderberg.

Dr. Med. C.A.L. Bassett ledede i 1979 magnetbehandlingen af 1.007 patienter hvis knoglebrud ikke, selv efter flere re-operationer ville vokse sammen. Succes'en var 75-81 %.
C.A.L. Bassett, M.D., College of Physicians & Surgeons of Columbia University. (Orthopedic Research Laboratories) 630 West 168th Street. New York, N.Y. 10032.

Der er registreret over 25.000 lægevidenskabelige forskningsrapporter om magnetfelt-terapi.

Erik Nielsen DK-Odense COPYRIGHT © 1998