MiniMag magnetterapi apparat mod Bekhterew’s sygdom.

Erfaringer og resultater med behandling af
Ankylosis spondylitis - Morbus Bekhterew.

Ankylosis spondylitis er den oftest forekommende kroniske, invaliderende betændelsestilstand i rygsøjlen. De mest anvendte terapier er specialgymnastik, fysioterapi og badebehandling. Ind imellem anvendes smertestillende, ikke-steroide midler.

Professor Karel Trnavsky, CZ-Pragh foretog i 1997 et lægevidenskabeligt forsøg hvori han gav 40 Bekhterew-patienter både specialgymnastik og magnetterapi. Derved kunne man sammenligne virkningen af de traditionelle gymnastiske behandlinger med kombinationen af disse - og pulserende magnetterapi.
2 patientgrupper på hver 20 gennemgik nu den samme behandling som i alt varede 3 måneder.

Professor Trnavsky valgte MiniMags store magnet-rygpude til forsøgene.
Puden blev anbragt bag det højere rygområde og aktiveredes i ca. 15 minutter.
Patienterne fik magnet-behandling en gang ugentlig sammen med intensiv fysisk optræning og fysioterapi eller i alt 12 gange på 3 måneder.
Ligeledes fik de den traditionelle gruppegymnastik, i alt 24 gange på 3 måneder.

Resultaterne blev evaluerede efter de sædvanlige kriterier og ved hjælp af de traditionelle BASDAI og BASFI spørgeskemaer.

Da resultatet blev gjort op, kunne det konstateres at denne kombi-behandling med magnetterapi var både mere virkningsfuld og mere effektiv end standard-metoderne gymnastik, fysioterapi og optræning.
Magnetterapiens smertelindrende egenskaber var desuden et yderst positivt bidrag til hele behandlingen.

På grund af resultaterne med den kombinerede metode hvori magnetterapi indgik, kan denne ubetinget anbefales mod Bekhterews sygdom.

Konklusion: Apparatet MiniMag er eminent og bør straks introduceres i behandlingen af Ankylosis spondylitis.

karel-trnavsky
Professor, Dr. Med., Dr.Sc. Karel Trnavsky,
Arthrocentrum, CZ-Pragh, 1997.