EU-betalt forskning i bio-magnetisme mod bl.a. prostataproblemer og ufrivillig vandladning

Europa Kommissionen har bevilget penge til udvikling af et non-invasivt selvbehandlingsapparat der anvender magnetfelter, til forskning med apparatet mod svær prostatitis og ufrivillig vandladning.

Lægerne Jerabek og Jebave fra Prags Institut for Folkesundhed har på deres urologiske klinik udviklet det lille apparat som 21 forsøgspatienter fik hvert 1 eksemplar med hjem af.

Fuldt påklædt

I gennemsnit havde forsøgspersonerne døjet med prostataproblemer og ufrivillig vandladning i 3½ år.
Patienterne skulle - gerne fuldt påklædt - i 23 dage ud af en periode på 9 uger give sig selv 2 behandlinger á 15 minutter.
Behandlingen, der er fuldstændig smertefri, foretog patienten fuldt påklædt ved at sætte sig i en stol, hvorpå den magnetiske pude var anbragt. Puden styres fra en mini computer der får sin energi fra lysnettet, eller fra en 12-24 Volt akkumulator.

Tålmodighed i 5 måneder.

Forsøgspersonerne blev undersøgt og der blev foretaget kemiske analyser før, umiddelbart efter og endelig 3 måneder efter behandlingernes afslutning. Og først da blev det gode resultat konstateret. (Se skitsen med den subjektive vurdering). Derfor opgav man de planlagte dobbeltblind forsøg som ekstrakontrol.

subj-eval-dr-jerabeks-00220% der ikke fik glæde af behandlingerne havde alle i gennemsnit haft en minimum 10 års sygehistorie og deres prostatitis var allerede før forsøget på et fibrøst degenerativt stadium.  Analyser af patienterne viste at vedrørende de 3 største problemer: smerter, sexuelle problemer og irritation over ikke at kunne funktionere ordentligt, var godt 80% af forsøgspersonerne mere end tilfredse med resultatet, og udtalte at de ikke havde troet at livet igen kunne leves så let og ubesværet.

Kendt i mange år.

Lignende apparater blev allerede i 1979 godkendt af den amerikanske sundhedsstyrelse FDA p.g.a. de magnetiske bølgers specielle evne til at fremskynde sammenvoksning af knoglebrud. Amerikanske forskere har i et enkelte videnskabeligt forsøg helbredt 750-800 ud af 1.000 handicappede patienter med komplicerede, mis-opererede, ikke sammenvoksede, betændte knoglebrud. De specielle magnetbølger får blodet til at optage mere ilt, flere røde blodlegemer produceres, blodet strømmer hurtigere, kredsløbet forbedres, og affaldsstoffer forlader kroppen.
Altså faktorer, der er vigtige for kroppens selv-helbredelse.

Rimelig pris

Apparaterne har faktisk været kendt også i Skandinavien siden 1970. I USA sælges de for omkring Kr. 23.000. I Skandinavien koster hjemmeapparaterne under 10 tusinde kroner, og kraftige klinikapparater omkring 40-100 tusinde kroner.

Erik Nielsen DK-Odense COPYRIGHT © feb. 1997
(Artikel-3 Minimag.doc)